• فعلا محصول جدیدی وجود ندارد.
  • درحال حاضر محصول پرفروشی وجود ندارد.

روش های ارسال کالا

روش های ارسال کالا

ایمن تک پس از ثبت اطلاعات خرید شما عزیزان در سیستم فروش وب سایت ، مرسوله خریداری شده را به شرح ذیل ارسال می نماید .

1- بار های با حجم پایین:

-  تهران : این بارها عموما در تهران با پیک موتوری ظرف مدت 24 ساعت پس از زمان خرید ارسال می شود که هزینه آن از مشتری دریافت خواهد شد . در ضمن ارسال کالا برای خرید بالای دویست هزار تومان در شهر تهران رایگان می باشد.

-  شهرستان : بارهای کم حجم شهرستان ها از طریق پست پیشتاز در اسرع وقت ارسال میگردد.

2-بار های با حجم بالا:

-  تهران : این بار ها عموما از طریق آژانس و یا ماشین های باری (پیکان وانت و نیسان وانت و خاور و... ) به سراسر ظرف مدت 24 ساعت پس زمان خرید شهر تهران ارسال خواهد شد.

-  شهرستان : این بار ها از طریق باربری های معتبر و به صورت پس کرایه برای مشتریان ظرف مدن 24 ساعت پس از زمان خرید ارسال می گردد.

-  لازم به ذکر است که هزینه ارسال تمامی کالا ها به مسافت و حجم کالا بستگی دارد .ایمن تک پس از ثبت اطلاعات خرید شما عزیزان در سیستم فروش وب سایت ، مرسوله خریداری شده را به شرح ذیل ارسال می نماید .

1- بار های با حجم پایین:

-  تهران : این بارها عموما در تهران با پیک موتوری ظرف مدت 24 ساعت پس از زمان خرید ارسال می شود که هزینه آن از مشتری دریافت خواهد شد . در ضمن ارسال کالا برای خرید بالای دویست هزار تومان در شهر تهران رایگان می باشد.

-  شهرستان : بارهای کم حجم شهرستان ها از طریق پست پیشتاز در اسرع وقت ارسال میگردد.

2-بار های با حجم بالا:

-  تهران : این بار ها عموما از طریق آژانس و یا ماشین های باری (پیکان وانت و نیسان وانت و خاور و... ) به سراسر ظرف مدت 24 ساعت پس زمان خرید شهر تهران ارسال خواهد شد.

-  شهرستان : این بار ها از طریق باربری های معتبر و به صورت پس کرایه برای مشتریان ظرف مدن 24 ساعت پس از زمان خرید ارسال می گردد.

-  لازم به ذکر است که هزینه ارسال تمامی کالا ها به مسافت و حجم کالا بستگی دارد .